VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN TUẤN, Số 07A, Ấp 4, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0903100837

Phí công chứng, thù lao công chứng

PHÍ CÔNG CHỨNG

(Theo thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 11/11/2016 - Hiệu lực: 01/01/2017)

1)  GIAO DỊCH CÓ GIÁ NGẠCH:

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

2) GIAO DỊCH THUÊ TÀI SẢN:

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

(tổng số tiền thuê)

Mức thu

(đồng/trường hợp)

Dưới 50 triệu đồng

40 nghìn

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

80 nghìn

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

Từ trên 10 tỷ đồng

05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

3) GIAO DỊCH  ĐÂU GIÁ:

- Tài sản dưới 5 tỷ đồng: 100 nghìn đồng

- Tài sản từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: 300 nghìn đồng

- Tài sản trên 20 tỷ đồng: 500 nghìn đồng

4) GIAO DỊCH KHÔNG THEO GIÁ TRỊ TÀI SẢN:

Loại việc

Mức thu

(đồng/trường hợp)

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

40 nghìn

Công chứng hợp đồng bảo lãnh

100 nghìn

Công chứng hợp đồng ủy quyền

50 nghìn

Công chứng giấy ủy quyền

20 nghìn

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này)

40 nghìn

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

25 nghìn

Công chứng di chúc

50 nghìn

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

20 nghìn

Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác

40 nghìn

5) Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp.

6) Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

7) Phí công chứng bản dịch: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất.

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

8) Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

9) Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10 nghìn đồng/trường hợp (trường hợp hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

 

PHÍ PHÔ TÔ, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

(Theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ngày 25/3/2015 – Hiệu lực: sau 10 ngày)

1- PHOTO: 500 đồng/trang A4 hoặc 1.000 đồng/A3

2- Soạn thảo hợp đồng, giao dịch: Không quá 100.000 đồng/giao dịch

3- Soạn thảo văn bản khác (Không phải là hợp đồng, giao dịch): Theo thỏa thuận

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến: 0903100837
Hotline:
0903100837
  • 0903100837
  • info@congchunggoden.com
TIN TỨC NỔI BẬT
zalo
Messenger