VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN TUẤN, Số 07A, Ấp 4, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0903100837

Giới thiệu

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN TUẤN nguyên là VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GÒ ĐEN, được thành lập ngày 27/12/2011 theo QĐ số 4337/QĐ-UB của UBND tỉnh Long An.

Ngày 30/9/2016, Văn phòng công chứng Gò Đen chính thức chuyển đổi loại hình hoạt động từ DNTN sang loại hình Công ty hợp danh do hai Công chứng viên hợp danh trở lên đảm trách theo QĐ chuyển đổi số 3993/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An.

Ngày 03/11/2016, Văn phòng công chứng Gò Đen dời trụ sở từ số 115 Khu phố 1, ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An về địa chỉ mới số: 07A, ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và đổi tên thành Văn phòng công chứng Phạm Văn Tuấn.

Văn phòng có chức năng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực công chứng, chứng thực do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện.

- Địa chỉ Văn phòng: 07A, ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3644002           Email: info@congchunggoden.com

Công chứng viên:

1. Ông Nguyễn Cảnh Thành

2. Ông Châu Quang Hoanh

3. Ông Phạm Văn Tuấn

 

 

 

 

zalo
Messenger