VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN TUẤN, Số 07A, Ấp 4, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0903100837

CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

CÔNG CHỨNG

VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

 

 

* Giấy tờ cụ thể:

- Người để lại di sản:

  1. Chứng tử (bản chính)
  2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)

- Người hưởng di sản:

  1. CMND/CCCD (bản chính)
  2. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người để lại di sản

 

* Các loại phí:

PHÍ CÔNG CHỨNG

(Theo thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính - Hiệu lực 01/01/2017)

 

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

 

 

PHÍ PHÔ TÔ, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

(Theo QĐ 16/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Long An - Hiệu lực sau 10 ngày)

 

1- PHOTO: 500 đồng/trang A4 hoặc 1.000 đồng/A3

2- Soạn thảo hợp đồng, giao dịch: Không quá 100.000 đồng/giao dịch

3- Soạn thảo văn bản khác (Không phải là hợp đồng, giao dịch): Theo thỏa thuận

 

 

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến: 0903100837
Hotline:
0903100837
  • 0903100837
  • info@congchunggoden.com
TIN TỨC NỔI BẬT
zalo
Messenger