VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN TUẤN, Số 07A, Ấp 4, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0903100837
BIỂU MẪU
STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ
1

Đơn đăng ký thừa kế 2023

(Áp dụng tại huyện Bến Lức)

Đơn đăng ký thừa kế 2023
2

Mẫu đăng ký biện pháp bảo đảm theo NĐ 99/2022

Mẫu a, b, c, d, đ, e (áp dụng từ 15/01/2023)

Mẫu đăng ký biện pháp bảo đảm theo NĐ 99/2022
3

Mẫu số 02/TNDN - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (2021)

Theo TT 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 (bãi bỏ TT 156/TT-BTC ngày 6/11/2013)

Mẫu số 02/TNDN - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (2021)
4

Mẫu 01/LPTB_Tờ khai lệ phí trước bạ (Năm 2021)

Theo TT 80/2021/TT-BTC ngày 22/9/2021 (bãi bỏ TT 156/TT-BTC ngày 6/11/2013)

Mẫu 01/LPTB_Tờ khai lệ phí trước bạ (Năm 2021)
5

Mẫu 03/BĐS-TNCN_Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Năm 2021)

Theo TT 80/2021/TT-BTC ngày 22/9/2021 (bãi bỏ TT 156/TT-BTC ngày 6/11/2013)

Mẫu 03/BĐS-TNCN_Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Năm 2021)
6

Mẫu 04/TK-SDDPNN_Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Năm 2021)

Theo TT 80/2021/TT-BTC ngày 22/9/2021 (bãi bỏ TT 156/TT-BTC ngày 6/11/2013)

Mẫu  04/TK-SDDPNN_Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Năm 2021)
7

Mẫu đăng ký cập nhật Căn cước công dân (Dùng cho H Cần Đước)

Mẫu 09/ĐK3 (Dùng cho H Cần Đước)

Mẫu đăng ký cập nhật Căn cước công dân (Dùng cho H Cần Đước)
8

Đơn đăng ký biến động đất nông nghiệp (Dùng cho H Bến Lức_Bên mua ký)

Mẫu 09/ĐK1 (Dùng cho H Bến Lức_Bên mua ký)

Đơn đăng ký biến động đất nông nghiệp (Dùng cho H Bến Lức_Bên mua ký)
9

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mẫu 13 HSB

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
10

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÓ NGUỒN THU NHẬP ỔN ĐỊNH TỪ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÓ NGUỒN THU NHẬP ỔN ĐỊNH TỪ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
11

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu 09

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
12

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Mẫu 10

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến: 0903100837
Hotline:
0903100837
  • 0903100837
  • info@congchunggoden.com
TIN TỨC NỔI BẬT
zalo
Messenger